Bezig met laden...
afbeelding leeg

Normaal waar het kan en bijzonder waar nodig


Kleinschalig wooninitiatief in Bergen op Zoom.


Een enthousiaste groep ouders is in november 2009 de uitdaging aangegaan om voor hun kinderen een appartementencomplex te realiseren waar zij zich thuis voelen.


Een groep betrokken ouders heeft de handen ineen geslagen voor een nieuw - en kleinschalig wooninitiatief in de gemeente Bergen op Zoom.

Een lange weg hebben zij bewandeld. 2 jaar na de allereerste bijeenkomst werd op 19 oktober 2011 de "Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom" opgericht

Een kleurrijk wooninitiatief

Deze ouders dragen allemaal de zorg voor hun zoon of dochter met een (licht-)verstandelijke- of meervoudige beperking. De toekomstige bewoners zijn kleurrijk als individu en als groep.

De aankoop van de grond was op 13 oktober 2017. De onthulling van het bouwbord en de gezellige kennismaking met de buurt volgde een jaar later, waarbij het slaan van de eerste heipaal op 15 oktober 2018 werd gevierd. De casco-oplevering vond plaats op 1 juli 2019.

De officiële sleuteloverdracht was op zaterdag 7 september en op 2 oktober 2019 betrokken de bewoners hun appartement.


WiBoZ een passende woonvoorziening voor 21 bewoners met adequate zorg voor nu en in de toekomst.