Bezig met laden...
afbeelding leeg

Zorg

ASVZ:Mogelijkheden in beperkingen


ASVZ een betrokken zorgverlener

Ze hebben vakbekwame, enthousiaste en betrokken medewerkers. Ook investeren ze veel in de kwaliteit van hun mensen.

De keuze voor deze zorgverlener kwam mede tot stand omdat hun bestaande woon- en werkgroepen kleinschalig zijn opgezet en ze kennen een sterke regionale binding.
Wat ons ook heel erg heeft aangesproken is dat uit het mederwerkersonderzoek naar voren kwam dat ze heel hoog scoorden op "goed werkgeverschap".

Wat voor sommige lezers wellicht "bijzonder" is maar voor ons heel "normaal" is dat bewoners deel hebben uitgemaakt van de selectie van ASVZ medewerkers. Ze stelden vragen en ze werden serieus genomen bij de de finale keuze van nieuwe medewerkers.
WiBoZ biedt samen met ASVZ ruimte voor leer- en werkplekken. Ook bieden we MBO+ en HBO-stages aan.

We bieden graag duidelijkheid én zekerheid aan nieuwe medewerkers. Dus een vast dienstverband na tijdelijk dientverband van maximaal één jaar.
De bewoners zeggen dat ze recht hebben op de beste begeleiders binnen hun woonvoorziening.
Nou die hebben ze met de huidige ASVZ medewerkers.

Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunnen bewoners van ons wooninitiatief terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris voor klachten en geschillen die ze niet met bij de begeleiding of hun ouders kunnen of willen bespreken.
Binnen ASVZ zijn er twee cliëntvertrouwenspersonen. Zij luisteren naar het verhaal van onze bewoners en denken met hen mee.
Ze bespreken dat verhaal niet met anderen. Je kunt ze bellen, whatsappen of mailen.

(Lees hier alles over de vertrouwenspersoon)


Ook is de klachtenfunctionaris een onafhankelijke persoon die niet direct betrokken is bij het wooninitiatief WiBoZ. Zij kan goed luisteren naar jou verhaal en je klacht. Ze kiest géén partij  en zal gaan bemiddelen om een goede oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is.
We hebben een klachtenregeling en er is ook een klachtencommissie.

(Lees hier alles over de klachten)

WAT DOET DE KLACHTENFUNCTIONARIS VOOR JOU? 
BEKIJK DE FILM