Bezig met laden...
afbeelding leeg

Wie zijn wij

Algemeen

De zorg voor mensen met een beperking is de laatste jaren sterk in beweging. Vanuit de overheid wordt er meer en meer gestimuleerd dat de cliënt centraal dient te staan. Het denken en de houding ten opzichte van deze doelgroep is het laatste decennium positief veranderd.

Mensen met een beperking worden gelukkig meer gezien als mensen die ook mogelijkheden hebben. Op de levensgebieden van wonen, werken en vrijetijdsbesteding zijn er grote veranderingen geweest en zullen nog grote veranderingen plaats gaan vinden. 

Mensen met een beperking willen eigen verantwoordelijkheid en zij willen, binnen hun mogelijkheden,  meedoen in de maatschappij. Een groep ouders heeft het plan opgevat om een woonvoorziening voor hun kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te realiseren. We zijn in november 2009 voorzichtig gestart met verkennende bijeenkomsten en het realiseren van een zorgvisie.

Visie
Mensen willen kiezen en hun eigen leven willen leiden, hun eigen identiteit hebben en zelf sturing aan hun leven geven in de communicatie met anderen. Met andere woorden: zelfstandig keuzes maken en alleen daar ondersteuning krijgen die nodig en gewenst is.


Missie
De meest wenselijke variant is het groepswonen voor 2 groepen van maximaal 6 bewoners in twee clusters van eigen zit- en slaapkamers met een gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast is er de wens om een 6-tal aanleunwoningen voor begeleid wonen te hebben.


Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.