Bezig met laden...
afbeelding leeg

Organisatie

Wooninitiatief BergenopZoom (WiBoZ)

WiBoZ draagt zorg voor het realiseren en in stand houden van een zelfstandige kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het verwerven van zorgverlening op medisch en sociaal gebied en het bevorderen en handhaven van de eensgezindheid van alle betrokken bewoners.
De bewoners kregen op 1 september 2019 de sleutel om hun appartement naar eigen smaak in te richten. De verhuizinng was gepland op 1 oktober 2019. Iedereen werd welkom geheten door het nieuwe team van ASVZ.


Algemene gegevens

Naam   Woon Initiatief BoZ  
Opgericht   19 oktober 2011 Statuten zijn opgenomen in de
 "Akte van oprichting".
ANBI   1 januari 2017  
KvK nummer   53782151  
RSIN nummer   851015542  "Uittreksel Kamer van Koophandel"
       
Adres Statutair: Liechtensteinpad 7
4614 JZ Bergen op Zoom
 
  Secretariaat Florastraat 46
4613 CS  Bergen op Zoom
 
E-mail   info@wiboz.nl   
Website   www.wiboz.nl   
       
Bestuur Voorzitter Hr. H.E. de Rooij h.derooij@wiboz.nl 
  Secretaris Mw. E van der Wegen info@wiboz.nl 
  Penningmeester Hr. H. van Snek penningmeester@wiboz.nl 
Administratie
(financieel)
Extern Mw. C.E.A. Musters info@wiboz.nl
Commissies Wonen Mw. J.H.M. van Snek jeaninevansnek@outlook.com
  Zorg Mw. C. Peters commissiezorg@wiboz.nl 
  Financieel / Juridisch Mw. M.A.E.G. Mol m.mol@hotmail.nl 
  Activiteiten / PR Hr. M. Dons/Hr. F. de Ron micheldons70@gmail.com


Doelstelling en Beleid

Missie en visie

  • De vereniging stelt zich ten doel te voorzien in de woonbehoefte, de begeleiding en ondersteuning van personen met een beperking, zodat de bewoners op eigen wijze duurzaam kunnen samenleven, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • De vereniging heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden en gewone leden van de WiBoZ ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten.
  • Met eigen regie kunnen ouders en bewoners invloed uitoefenen op de keuze van de zorgaanbieder en het team dat de zorg komt verlenen. Daarnaast blijft er zeggenschap bij keuze van nieuwe medebewoners. Ook het hebben van invloed op de keuze van de locatie en de indeling van het gebouw en de inrichting van de ruimtes zijn belangrijke aspecten.gie hebben over zorg en wonen is een belangrijke drijfveer van de ouders voor deelname aan het ouderinitiatief.
  • De vereniging kan de PGB gelden, welke de budgethouders ontvangen voor de zorg, in samenwerking met de zorgaanbieder, op efficiënte wijze in- en verdelen zodat de bewoners een maximale begeleiding krijgen.


WiBoZ kent een Stichting en een Vereniging.
De stichting is statutair opgericht op 6 oktober 2017 en heeft als doel: de aankoop van de grond, alsmede het bouwen, houden en exploiteren van een woon/zorgcomplex om te voorzien in de woonbehoefte. Ook de stichting heeft geen winstoogmerkHet bestuur van de stiching wordt gevormd door 5 bestuurders. Drie bestuurders, niet de voorzitter worden benoemd uit een bindende voordracht vanuit de vereniging.

Inclusie:
WiBoz heeft zich ook als doel gesteld het bevorderen en onderhouden van het sociale netwerk voor onze bewoners met een beperking. Zij willen nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap en organiseert daarom actief mee aan alle activiteiten die hiertoe bijdragen.
Ook willen we activiteiten initieren die de integratie van de bewoners en hun omgeving bevorderen. Naast contacten met de lokale gemeenschap, zal WiBoZ haar kennis en ervaring delen met tal andere vergelijkbare Zorg/Wooninitiatieven maar ook met KansPlus, Per SaldoMEE  West-Brabant en andere belanghebbende organisaties.

Participatie:
Samen met onze eigen zorgprovider (ASVZ) maar ook met andere regionale aanbieders wordt bekeken welke stappen kunnen worden gezet om bewoners activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) in hun omgeving te laten verrichten. In ditzelfde kader worden contacten gelegd met diverse partijen in de regio "De Brabantse Wal": sociale ondernemingen, kleinschale initiatieven voor horeca en zorgboerderijen, verzorgingshuis, winkeliers(vereniging), etc;

Communicatie:
Verdere ontwikkeling en professionalisering van de website, Facebook en infobrochure om de toepassingsmogelijkheden hiervan als extern communicatiemiddel te vergroten. Ook zijn er ideeën om jaarlijks een familiedag te organiseren voor bewoners, ouders, broers en zussen. Dit om de interne cohesie te bevorderen.

In het beleidsplan 2021-2025 is een nadere uitwerking te lezen van onze doelstellingen. Actualisatie van dit plan zal in 2025 plaatsvinden


Jaarverslagen:

 Vereniging

 Stichting

jaarverslag 2023
jaarverslag 2022

jaarverslag 2021

jaarverslag 2020
jaarverslag 2019

jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2022
jaarverslag 2021

jaarverslag 2020 

jaarverslag 2019 

jaarverslag 2018