Bezig met laden...
afbeelding leeg

Ouderinitiatief

WiBoZ een nieuw kleinschalig wooninitiatief


Een woonvorm voor mensen met een beperking. Het belangrijkste kenmerk hierbij is dat het initiatief bij de mensen met een beperking, ouders of verwanten ligt. Zij hebben de zeggenschap en regie in een traject dat moet leiden tot wonen met begeleiding, in welke gewenste vorm dan ook.

In de beginfase, na de oprichting van de vereniging, is er een globaal beeld ontstaan, wat ons voor ogen staat. Een kleinschalige woonvorm met 24-uurs begeleiding, waarbij we nu uitgaan van gescheiden wonen en zorg.
Dit wordt vorm gegeven door naast de vereniging (zorg) een stichting op te richten die zich bezig houdt met wonen (bouwen, exploitatie en onderhoud). 
Het uitgangspunt van al deze initiatieven was een collectief zorgplan waarin we onze wensen met betrekking tot zorg, begeleiding, ondersteuning en wonen hebben vastgelegd.

De groep toekomstige bewoners bestaat uit 21 jongeren en jongvolwassenen uit de omgeving van Bergen op Zoom.
We zijn inmiddels beland in de afbouwfase. De aankoop van de bouwkavel was in oktober 2017. De bouwtekeningen zijn door "van den Bergh Architecten"gemaakt. De aannemer was "Van den Bergh Bouw B.V."
Er van uitgaande dat alles volgens planning zal verlopen verwachten we de sleutels per 1 september te mogen uitreiken en de feitelijke bewoning zal gefaseerd per 1 oktober 2019 plaatsvinden.
Al met al een vertraging van 6-9 maanden die ontstaan is door meerdere jurdische procedures die zijn aangespannen door de vereniging Binnenstad Bergen op Zoom (VBB).
Goed te melden is dat de toekomstige buren ons initiatief omarmen en dit al een verrijking zien van de nieuwe buurt "Op de Weele"

Onze wens maar vooral ook de wens van onze kinderen wordt na 10 jaar eindelijk gerealiseerd.

Een HUIS waar iedereen zich straks ook THUIS zal voelen.


Visie op zorg en begeleiding


De oudergroep van WiBoZ heeft voor de realisatie van het woonproject een zorgvisie ontwikkeld. In deze zorgvisie beschrijven we onze visie op de benodigde zorg voor de nieuwe en toekomstige bewoners. Deze visie wordt gebruikt om mogelijk toekomstige bewoners informatie te geven. 

Het uitgangspunt voor het project is:

“Normaal waar het kan en bijzonder waar nodig(lees hier de volledige versie van onze Zorgvisie)