Bezig met laden...
afbeelding leeg

Commissies

Het traject tot en met realisatie vergt veel tijd en inzet van mensen. Iedereen is bereid om binnen zijn of haar mogelijkheden, tijd en energie te leveren voor ons WiBoZ project.
Naast het Bestuur zijn er vijf commissies gevormd waarbinnen alle deelnemende ouders vertegenwoordigd zijn:
  • Commissies Bouw is ingesteld om voor WIBoZ de bouwkundige voorzieningen te realiseren. Door nieuwbouw of door aanpassing/verbouwing van een bestaand gebouw. Uitgangspunen zijn vastgelegd in het programma van eisen
  • Commissie Zorg verzorgt het in kaart brengen van de totale zorgvraag die voor de bewoners nodig. De visie op zorg is uitgewerkt in de Zorgvisie WIBoZ. Daarnaast adviseert de commissie over de werving en selectie van bewoners in samenwerking met ASVZ

 

  • Commissie Financieel /Juridisch adviseertWiBoZ bij de processen van financiële verslaglegging en begroting alsmede op de naleving van de eisen die in wet- en regelgeving stelt met betrekking tot besluiten, overeenkomsten en overige documenten

 

  • Commissie PR zorgt voor naamsbekendheid naar buiten bij een zo breed mogelijk publiek, werft sponsors en onderhoudt deze contacten. De commissie organiseert evenementen om WiBoZ te promoten en om gelden in te zamelen.

 

  • Commissie Inrichting is verantwoordelijk voor de inrichting. Met name de openbare ruimtes zoals de gezamenlijke huiskamers, de ruimtes voor de begeleiding, de tuin ed.  De bewoners zorgen zelf voor de inrichting van hun appartement. 
    Daarnaast organiseert zij bijeenkomsten met de toekomstige bewoners om deze nader met elkaar kennis te laten maken en zodoende een onderlinge band te scheppen