Bezig met laden...
afbeelding leeg

Commissies

Het traject tot en met realisatie vergt veel tijd en inzet van mensen. Iedereen is bereid om binnen zijn of haar mogelijkheden, tijd en energie te leveren voor ons WiBoZ project.
Vanaf 1 juni is er beslotren om een nieuwe organisatiestructuur door te voeren.
Naast het Bestuur zijn er vijf commissies gevormd waarbinnen ouders/leden vertegenwoordigd zijn:

 

  • Commissies Wonen is ingesteld voor het signaleren van gebreken, beschadigingen, vervanging, aanleg en onderhoud tuin.   Bouwgerelateerde zaken worden met Stichting afgestemd.

 

  • Commissie Zorg verzorgt het in kaart brengen van de totale zorgvraag die voor de bewoners nodig. Daarnaast adviseert de commissie over de werving en selectie van bewoners in samenwerking met ASVZ.

 

  • Commissie Financieel /Juridisch adviseert WiBoZ bij de processen van financiële verslaglegging en begroting alsmede op de naleving van de eisen die in wet- en regelgeving stelt met betrekking tot besluiten, overeenkomsten en overige documenten

 

  • Commissie PR zorgt voor bekendheid kleinschalig wonen bij een zo breed mogelijk publiek. Gericht werven van sponsoren en donateurs voor aanschaf- of vervanging van inventaris, ontwikkel- en vrijetijdsmateriaal. Draagt bij aan een inclusiviteit in de wijk en stad.

 

  • Commissie Activiteiten gaat vrijwilligersbeleid vormgeven en inrichten. Samen met bewoners wordt gekeken wat de vraag is op gebied van (jaarlijkse)activiteiten Maar ook Clinics en workshops en themabijeenkomsten worden door de commissie geïnitieerd. De commissie is hoofdzakelijk ondersteunend aan bewoners en begeleiders van ASVZ